3 step til at blive en Whystein

Som ekspert på mennesket bag lederrollen, er det altafgørende at jeg ser det menneske som jeg skal arbejde med.

Dette foregår ved et besøg på din arbejdsplads, hvor jeg følger dig en hel dag.

Her vil jeg observere din adfærd og reaktioner og diverse mønstre. Alt bliver skrevet ned og du modtager en ærlig rapport over mine betragtninger.

 

Dine tanker omkring dit idealbillede, af det at være menneske eller leder kommer i fokus.

Bevidstheden omkring hvordan disse tanker påvirker din adfærd.

Bevidstheden omkring adfærd, mønstre, selvbillede, og din indre dialog bliver synliggjort.

Blive bevidst om konsekvensen ved at leve i fremtiden kontra leve i nuet.

Dine superhelte tanker bliver filtreret.

Du ved godt du trives i struktur og kontrol og er ekstremt pligtopfyldende, hvor kommer det fra?

Du ved godt du altid har lidt for travlt, og at du altid sætter noget i gang, men hvorfor?

Følelsen af at blive hørt og respekteret er så vigtig for dig, hvor kommer den fra?

Resultatet og nye mål er din drivkraft, men hvorfor?

Vi finder essensen af dig som menneske.

Hvad kan hjælpe dig til at du bevarer fokus på det menneske som du er, og ikke på lederrollen

Hvordan skal dit mantra lyde, hvis du hele tiden skal være bevidst om dine værdier og dine styrker.

Hvordan kan du hjælpe dig selv med at holde fokus på det som er vigtig for dig?

Dine styrker ligger inden i dig og det er lige præcis den formel vi skal finde og skrive ned.