Hvad er en Whystein?

En Whystein har forstået at når mennesket bag lederrollen er i balance, så vil lederen også være i balance.

En Whystein er en leder som sætter mennesket i fokus og som er bevidst om sit eget mønster. En som ved hvorfor det føles ubehageligt at skulle irettesætte en medarbejder. Eller hvorfor det er så vigtigt at mærke respekt fra andre.

En Whystein har accepteret sig selv, med alle de revner og sprækker vi har som mennesker. For så længe bevidstheden er tilstede så er dette en læring i livet.

En Whystein vil altid agere i en forandring, modsat andre som vil reagere på en forandring.

En Whystein vil altid kigge indad for at øge bevidstheden, acceptere situationen og dernæst handle.

En Whystein har til enhver tid fokus på mennesket (både sig selv og medarbejdere), denne fokus giver plads til rummelighed, tillid, kreativitet og engagement – som i sidste ende vil forbedre bundlinjen

I krævende og svære situationer er det naturligt for en Whystein at bede om hjælp. Evnen til at være både sårbar og ydmyg bliver betragtet som værende styrker.

En Whystein træffer beslutninger for at lykkedes, modsat andre som træffer beslutninger fordi de er bange for at fejle.

Store ændringer i det ydre, vil have minimal påvirkning for en Whystein, fordi bevidstheden omkring hvad der sker og hvorfor det sker, er så stor.

En Whystein er et menneske som er i balance – og derigennem en dygtig leder.